Terug naar de voorpagina

An De Moor wint de Lofprijs der Nederlandse taal 2017,
de Sofprijs gaan naar de universiteit van Leiden
11 februari 2018 - An De MoorWinnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal is An De Moor geworden. Zij is talenbeleidcoördinator aan Odisee en de KU Leuven campus Brussel en Gent en was in 2016 in Vlaanderen academicus van het jaar. Ze schreef in november in scienceguide.nl een stuk over de dreigende verdringing van het Nederlands in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: Is verengelsing van de maatschappij een veelkoppig monster? "We moeten (...) vermijden dat het Nederlands een 'kombuistaal' wordt en als relevante academische taal en als publicatietaal verdwijnt."
Tweede werd Lotte Jensen, hoogleraar aan de Radbouduniversiteit, die ook een hartstochtelijk pleidooi hield voor een stevige positie van het Nederlands in het hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland. "Zelfs Vondel wordt in een Engels keurslijf geperst. Te zot voor woorden." Derde werd Erik D'hamers die in VLinks eveneens vurig pleitte voor een stevige positie van het Nederlands in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.
LUL-universiteitDe Sofprijs der Nederlandse taal 2017 gaat naar de universiteit van Leiden. Deze oudste universiteit van Nederland vond het nodig om zijn bibliotheek een Engelse naam te geven die, afgekort, LUL oplevert. In de nog steeds voortdurende hang van de universiteitsbestuurders naar meer Engels wordt alles wat maar enigszins naar de Nederlandse herkomst riekt om zeep geholpen, met soms zeer koddige resultaten. Tweede werd de meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer die het niet nodig vond een motie van de heer Beertema te ondersteunen, waarin werd aangedrongen op het handhaven van de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs, die stelt dat Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten. Ook partijen die eerder streefden naar de verankering van het Nederlands in de grondwet (ChristenUnie en het CDA) stemden tegen. Derde werd koning Willem Alexander van Nederland die weigert, zoals te doen gebruikelijk, zijn eigen taal te spreken bij het bezoeken van buitenlandse staatshoofden, maar zich bedient van het Engels, terwijl zijn gastheren zich wel van hun eigen taal bedienen.

Schrijf het Engels van je af
Schrijfgroep sN
KANDIDAAT VAN DE MAAND:
Het gebeurt nogal eens dat een bedrijf, (overheid)instelling of persoon het al te Engels bont maakt. Je kunt je gaan zitten opvreten en je ziel in lijdzaamheid bezitten in de gedachte dat je daar in je eentje toch niks aan kunt doen. Ook mensen of organisaties die lof verdienen op taalgebied zouden wat jou betreft wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.
De stichting Nederlands heeft sedert september 2004 een (elektronische) schrijfgroep die elke maand uit een reeks kandidaten de TaalLof en/of TaalSof van de maand kiest. Die kandidaten mag je zelf aanreiken (zie hieronder). De winnaar zal elektronisch worden bekend gemaakt aan de leden van de schrijfgroep, die de uitverkoren persoon of organisatie vervolgens bedelven onder een berg e-berichten. Doel is de boosdoener tot inkeer te brengen en de lofwaardige te sterken in zijn/haar besluit te hebben gekozen voor het Nederlands.
Wil je meedoen, geef je dan op bij de
coördinator van de schrijfgroep. Die stuurt je dan eens per maand de gegevens van de Sof en/of Lof van de Maand. Opgeven voor de schrijfgroep verplicht je tot niks, kost je misschien een kwartier per maand en het lucht op. De kandidaten van de maand dingen mee naar de Lof- of Sofprijs der Nederlandse Taal 2016 die in voorjaar 2017 zullen worden uitgereikt.

Ken je ook een bedrijf, instelling of persoon die in aanmerking komt voor de Lof- of Sofprijs der Nederlandse taal, stuur ons je kandidaat (graag met toelichting).


DE S/LOF VAN DE MAAND
Sof van november: Jo Vandeurzen
Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen lanceert MyHealthViewer. Daarmee krijgt iedereen toegang tot zijn eigen gezondheidsgegevens, zoals vaccinaties en medicatie. De Vlaamse overheid communiceert kennelijk niet meer in het Nederlands. Je kunt Vandeurzen een bericht sturen wat je daar van vindt.

Lof van november: Thierry Baudet
In het begin van zijn toespraak voor het congres van zijn partij; as) stelt Baudet de verengelsing van het hoger onderwijs aan de kaak. Voor de Vlamingen onder ons: Thierry Baudet is een opkomende populist aan de rechterkant en zit met zijn partijtje FvD in de Tweede Kamer (2 zetels). Je kunt hem bereiken via het contactformulier op FvD-stek.


Reactor, de kwekker van sN
Reactor is een aanrader voor mensen die af en toe iets in de groep willen gooien of hun hart willen luchten. Je kunt je aanmelden, maar dat hoeft niet. Zonder dat kun je ook meediscussiëren. Ik zie jullie daar wel.
Arno Schrauwers, coördinator schrijfgroep


INSTUREN LOF- & SOF-KANDIDATEN
Stuur je s/lof-kandidaten voor december uiterlijk op 4 januari 2019 aan : schrijfgroep@stichtingnederlands.nl,
als het even kan voorzien van achtergrondinformatie en een (elektronisch) '@dres'. Kandidaten die na die datum binnenkomen gaan mee in de volgende ronde.
Ook eigen acties kun je op dit adres kwijt.

Misschien is het lastiger te loven dan te hekelen, maar we zullen toch ietsje actiever op zoek moeten naar Lof-kandidaten.
Begin van elk jaar zal de verkiezing van de Lof en de Sof der Nederlandse taal op deze stek worden gehouden. Hieronder de oude maandLofs en maandSofs.


DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2018
Sof van oktober: nightatthemuseumforkids.nl
Nederlandse musea hebben al een aantal jaren geleden voor het eerst een Museumnacht ingesteld. Die actie schijnt redelijk wat mensen te trekken en dus besloten de gezamenlijke muses een museumnacht voor jongeren in het leven te roepen. Jeugdmuseumnacht, zou je denken. Welnee. Night at the museum for kids, een creepy avondje met fairy tales & ghost stories (nightatthemuseumforkids.nl). Schrijf ze wat je daarvan vindt.
Lof van oktober: Peter Kleppe
Peter Kleppe uit Lexmond zet zich in Trouw van 2 oktober af tegen het gebruik van Engels in de stervenszorg. In een studie van het Leyden Academy on Vitality and Ageing wordt dergelijke zorg 'end-of-life care' genoemd. Kleppe schrijft: "Op 29 maart 2019 vieren we de Brexit. Zijn we dan ook verlost van al dat Angelsaksische vakjargon? Dan kunnen we weer in onze moerstaal stervenshulp geven en vragen.'” Ik heb geen e-@dres van hem. Je kunt het proberen bij redactie@trouw.nl
Lof van september: Lotte Jensen
Lotte Jensen Jensen, Deense en hoogleraar Nederlandse literatuurgeschiedenis, is al vaker Lof-kandidaat geweest. Ze schrijft in de Volkskrant van 20 september, een artikel onder de titel 'Schuif de Nederlandse taal niet zomaar terzijde.' Aanleiding vormen de alarmerende berichten over de terugloop van het aantal studenten Nederlands aan de universiteiten. "Docenten van middelbare scholen en universiteiten doen er alles aan om het tij ten goede te keren.(…). Maar één ding hebben we niet in de hand en dat is de houding van sommige bestuurders jegens het Nederlands. Wanneer zij uitstralen dat het Nederlands een tweederangstaal is op universiteiten, wat moeten toekomstige studenten dan wel niet denken?"
Vertel haar wat je daarvan vindt.
Sof van september: Ingrid van Engelshoven
Ingrid van Engelshoven De Nederlandse minister van onderwijs pleit voor meer internationalisering en wil de wet verruimen om (nog) meer ruimte te bieden aan Engelstalig onderwijs. Pas aan het slot van haar brief aan de Kamer lezen we over het belang van het Nederlands: "Ook aan de waarde van het Nederlands als cultuur- en wetenschapstaal mag niet te lichtzinnig voorbij worden gegaan", schrijft de minister. Over deze zin hebben verschillende neerlandici zich intussen het hoofd gebroken. Staat daar niet eigenlijk dat we aan het Nederlands voorbij mogen gaan, mits dat niet te lichtzinnig gebeurt?
Zoals vaker opgemerkt worden de Nederlandse bewindslieden de laatste jaren elektronisch afgeschermd tegen het gepeupel (dat zijn wij, onder meer). Je kunt haar vragen stellen via een contactformulier, maar het is weinig waarschijnlijk dat je reactie krijgt anders dan van een robot). Haar twitteradres is @ivanengelshoven
Lof van augustus: Dirk van Damme
Dirk Van Damme is pedagoog en sedert 2008 diensthoofd van het Centrum voor Onderzoek en Innovatie van het Onderwijs van de OESO. Hij publiceert regelmatig in Vlaamse kranten en tijdschriften met eenvoudige en gezond-verstandige boodschappen: (Nederlandse) taal, kennis van en gebruik van taal, zijn essentieel voor mens en samenleving. Hoe hoger het niveau van taalbeheersing hoe beter. Derhalve is kwaliteitsonderwijs in de taal op alle onderwijsniveaus van het grootste belang.; ook in het hoger en universitair onderwijs. Vertel Van Damme wat je daar van vindt.
Sof van augustus: vliegveld Eindhoven
In navolging van Schiphol heeft ook vliegveld Eindhoven, dat zich natuurlijk 'airport' noemt, het Nederlands overboord gezet. Een klacht van een verbolgen reiziger werd met het volgende antwoord afgedaan: "Wij hebben uw reactie op uw feedback van 3 augustus in goede orde ontvangen. Wij hebben uw feedback doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling. Zij nemen deze feedback mee en bespreken dit intern. Echter voorzien zij u niet meer van een inhoudelijk antwoord.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Eindhoven Airport, Customer Service Milou van Lier."
Het algemene @dres van het vliegveld is: info@eindhovenairport.nl.
Sof van juli: universiteit van Twente
Die voormalige TH en ook TU wil het aantal vrouwelijke hoogleraren opkrikken, meldt de digitale Volkskrant enthousiast. Wie klikt op de koppeling 'vacatures' in het desbetreffende artikel merkt dat vacatures voor alle hoogleraren en wetenschappers van de University of Twente alleen in het Engels te raadplegen zijn. Zij zullen hun vak aan een Nederlandse instelling die wordt gefinancierd door de Nederlandse belastingbetaler dus waarschijnlijk ook in het Engels moeten uitdragen. Ziek, heel ziek. De voorzitter van het CvB heet Victor van der Chijs. Hij is te bereiken via zijn secretaresse. De rector magnificus van dat Twentse geval heet Thom Palstra, een oude bekende. Eveneens te bereiken via zijn secretaresse.
Lof van juli: Martijn Samsom
Martijn Samsom schrijft in Trouw van 7 juli jl. een artikel tegen verengelsing op universiteiten met als kop: "Verengelsing leidt tot populisme". "Het is volstrekt legitiem dat burgers zich afvragen waarom ze eigenlijk nog belasting zouden betalen voor universiteiten als die zich in superlatieven tot buitenlandse contingenten richten. Al even begrijpelijk is het universiteiten uit te horen over de neiging steeds meer opleidingen te verengelsen, als onze landstaal Nederlands is en het overgrote deel van de afgestudeerden in een eentalig Nederlandse omgeving komt te werken." Ik heb geen e-@dres van hem, maar je kunt het proberen met: Martijn Samsom bij onderwijs@trouw.nl
Lofs van mei/juni: Martin Sommer en Peter van Dalen
Martin Sommer , al vaker genomineerd, schrijft in de Volkskrant van 9 juni een vlijmend commentaar op inburgering: "Hoe je kunt werken aan inburgeren en tegelijk het Nederlands kan afschaffen." Je kunt een berichtje achterlaten op zijn pagina: https://www.volkskrant.nl/dossier/martin-sommer/.
CU/SGP-Europarlementariër Peter van Dalen wees Rutte en Timmermans op de mogelijkheid in het Europees parlement om Nederlands te spreken, nadat beiden hun praatje in het Engels hadden gehouden: "We hebben uitstekende tolken", zei Van Dalen. Stuur hem een e-bericht.
Sofs van mei/juni: Minister Van Engelshoven en Philippe Van Parijs
De Nederlandse onderwijsminister Van Engelshoven (D66) heeft gereageerd op de klachten over de verengelsing van de Nederlandse universiteiten. Ze wil de taalclausule in de WHW om zeep helpen. Niet meer van deze tijd, volgens de koene bewindsvrouw in de Volkskrant. Schrijf haar wat je daar van vindt. Ministers in Nederland kun je niet rechtstreeks meer netpost sturen. Ik heb haar twitteradres: http://www.twitter.com/ivanengelshoven
Philippe Van Parijs laat in Knack van 10 juni weten: "Het Engels moet de eerste taal van België worden. Sterker nog, in de feiten is het dat al bijna." Hij ziet in die wereldtaal de redding van het land. "Het is een ongelooflijk toeval dat de mondiale lingua franca een mishmash van het Frans en het Nederlands is." Schrijf hem wat je daar van vindt.
Lof van april: Yves T'Sjoen
Yves T'Sjoen is hoogleraar modern Nederlandse literatuur aan de universiteit van Gent en protesteert in een artikel in Knack tegen de uitverkoop van het Nederlands. Je kunt hem < a href=mailto:yves.tsjoen@ugent.be>een berichtje sturen.
Sof van april: Mark Rutte
Rutte ontvangt Chinezen die Nederlands studeren en spreekt ze in het Engels toe, de druiloor. Wat erger is, hij leert niet (want een recidivist).
De heer Rutte verwaardigt zich niet om een elektronisch @dres te hebben. Je kunt hem een papieren brief schrijven (De minister-president, Ministerie van Algemene Zaken, Postbus 20001, 2500 EA Den Haag) en vertellen wat je van ons lachebekje vindt of je kunt hem een berichtje sturen via zijn Twitter-profiel.
Lof van Maart: BON
Beter Onderwijs Nederland (BON) stapt naar de rechter om de overheid te dwingen de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs te handhaven, zo heeft de vereniging afgelopen donderdag aangekondigd. Die taalclausule stelt dat het Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten en die regel worden door vrijwel alle Nederlandse universiteiten met voeten getreden. Binnen enkele weken zal advocaat B. Tomlow de dagvaardingen uitbrengen. Inmiddels is 23% van de universitaire bachelors en 74% van de masters Engelstalig. "De politiek doet niets", constateert Ad Verbrugge, voorzitter van BON. "Je merkt dat het bestuurlijk uit de hand loopt. Het aantal inschrijvingen groeit. Het gaat als een inktvlek door Europa dat je in Nederland in het Engels kunt studeren tegen een laag collegegeld." BON is te bereiken via pauline.riep@beteronderwijsnederland.nl .
Sof van maart: rector UT Thom Palstra
De rector van de UTprof.dr. Thom Palstra heeft op 6 oktober vorig jaar tijdens ee debatbijeenkomst van de KNAW in Amsterdam verklaard dat Engels steeds de eerste keus is van zijn universiteit als instructietaal voor een universitair programma en dat Nederlands wordt gebruikt als dat niet anders kan. Dat komt neer op Engels?tenzij, en is flagrant in strijd met de wet op het wetenschappelijk en hoger onderwijs. Vertel Palstra wat je daarvan vindt.
Lof van februari: Geert van Istendael
Geert van Istendael heeft al vaker gewaarschuwd voor de dreigende teloorgang van het Nederlands . In een artikel in de Telegraaf pleit hij voor oprichting van een overheidsagentschap dat Nederlandse woorden bedenkt voor nieuwe Engelse woorden die in ons taalgebied worden gebruikt. Dat zou volgens hem een mogelijkheid zijn "het imperialisme van het Engels dat het Nederlands dreigt te verschrompelen" een halt toe te roepen. In kantoren zou volgens hem een portret van Marten Toonder moeten hangen, die veel mooie Nederlandse woorden heeft verzonnen die nog altijd worden gebruikt, zoals 'minkukel' en 'denkraam'. Volgens Van Istendael dreigt het Nederlands af te glijden naar de status van regionale taal, zoals het Fries. Meld hem wat je daarvan vindt.
Sof van februari: Geen
Lof van januari: Jean-Pierre Rawie
Jean-Pierre Rawie weigerde zijn lezing bij de Rijksuniversiteit Groningen in het Engels te houden. "Het is vrij krankejorem om aan een Nederlandse hogeschool een lezing in het Engels over Nederlandse poëzie te houden." Je kunt proberen hem via zijn uitgever Prometheus te bereiken.
Sof van januari: Rijksuniversiteit Groningen
Het spiegelbeeld van Jean Pierre Rawie als Lofkandidaat voor januari is natuurlijk de Rijksuniversiteit Groningen, waar de bestuurders ze niet helemaal meer op een rijtje lijken te hebben. De RUG is niet voor de eerste keer Sof van de maand. Rawie werd gevraagd zijn lezing over Nederlandse poëzie in het Engels te houden. "Te krankejorem voor woorden", aldus Rawie. Geef hem eens ongelijk. Voorzitter van het College van Bestuur van Groningen is Sibrand Poppema.
DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2017
Lof van december: Lotte Jensen
De van oorsprong Deense hoogleraar Lotte Jensen (Radbouduniversiteit) schreef een artikel in de Volkskrant: Zelfs Vondel wordt in het Engels keurslijf geperst. Ze fulmineert tegen de eis van de universiteit om alleen nog Engelstalige literatuur te gebruiken. "Doceren wordt onmogelijk als in geen Nederlandstalige schrijvers of literatuur mag voorschrijven." De zotheid ten top. Het past geheel in de weg-met-ons-mentaliteit van de 'elite' in Nederland. Schrijf haar wat je daarvan vindt.
Sof van december: Kamermeerderheid die motie Beertema afwees
De Tweede Kamer in Nederland heeft op 7 december met grote meerderheid de motie van het lid Beertema (PVV) over het Nederlands als onderwijs- en cultuurtaal weggestemd (stemmingsuitslag: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z17338&did=2017D36028 ). Aanleiding voor die motie was de uittreerede van hoogleraar Anette de Groot aan de universiteit van Amsterdam: "Nederlands moet; over meertaligheid en de verengelsing van het universitaire onderwijs" op 27 september 2017. Voor: SP, PVV, SGP, FvD, PvdD en de PVV. Tegen: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, Denk en de ChristenUnie. Dat D66 en VVD geen grote aanhangers van het Nederlands zijn is bekend, maar wat het CDA en de ChristenUnie om tegen te stemmen? Tot voor kort pleitten die partijen voor het verankeren van het Nederlands in de grondwet. Dat besluit is nu definitief (?) door Rutte III de nek omgedraaid.
Lof van november: An de Moor & Cor van Bree
An De Moor verdient de (gedeelde) Lof van november voor haar essay "Is de verengelsing van onze maatschappij een veelkoppig monster? Tijd voor onze overheid om in te grijpen." Het essay is te lezen op https://beta.scienceguide.nl/2017/11/is-verengelsing-maatschappij-veelkoppig-monster/ Je kunt haar bereiken via haar @dres bij de KU Leuven.
Even veel stemmen in de sN-schrijfgroep kreeg:
Cor van Bree. Van Bree is hoogleraar in Leiden en stoorde zich aan de aankondigingen in de bussen van Arriva die louter in het Engels zijn. Hij vindt dat niet kunnen.
Sof van november: UPS Quantum View
UPS stuurt een pakje van Nederland naar België en informeert zijn klant daarover louter in het Engels. Klagen blijkt zo niet onmogelijk dan toch wel erg moeilijk te zijn. Overigens kent de volgdienst van UPS, UPS Quantum View, in zowel België als Nederland wel degelijk Nederlands, blijkt op internet. Vraag eens hoe dat toch allemaal kan.
Sof van oktober: Willem van der Does
Willem van der Does, hoogleraar psychologie Leiden, reageert in NRC Handelsblad op het initiatief van de drie psychologiestudenten (zie de Lof-kandidaten): "Nederlandse universiteiten die hun top-100-positie willen behouden, zullen Engels als voertaal aannemen. Het maakt hen (!) aantrekkelijker voor buitenlandse wetenschappers en ook het gemiddeld niveau van de studenten blijkt te stijgen." Het verzoek van drie studenten psychologie om Nederlands te handhaven acht deze hooggeleerde een achterhoedegevecht. "Over niet al te lange tijd wordt het Nederlands op de universiteiten als intermezzo gezien tussen het Latijn en het Engels." Schrijf hem wat je daar van vindt.
Lof van oktober : drie psychologiestudenten
Drie tweedejaarspsychologiestudenten in Nijmegen zijn een petitie gestart om weer onderwijs te krijgen in het Nederlands. Bij de start van het nieuwe studiejaar kregen de psychologiestudenten, die de Nederlandstalige variant volgen, ineens les in het Engels. De petitie is inmiddels door meer dan tweehonderd sympathisanten ondertekend.
Ik weet niet hoe je ze moet benaderen. Als iemand een idee heeft... Ik zet het heugelijke feit ieg op ons kwetterprofiel @StichtingNederl
Sof van september: universiteit van Leiden
De universiteit van Leiden vond het nuttig en noodzakelijk zijn bibliotheek van een Engelse naam te voorzien,zo schreef Öczan Akyol in AD/Stentor. Afko: LUL. Inderdaad, dat staat die oudste universiteit van Nederland met haar slaafse anglowaan. Je kunt eens vragen aan het college van bestuur wie de auctor intellectualis van dit academische onbenul is.
Lof van september: Faculteitsraad wiskunde en natuurwetenschappen van de universiteit van Leiden
De faculteitsraad weigerde in te stemmen met de hersenloze verengelsing van de universiteit en stemde tegen de verdrijving van het Nederlands uit de eerste fase. Geert de Snoo is voorzitter van die raad. Betuig de raad via hem je instemming.
Lof van augustus: David van Reybrouck
David van Reybrouck is de Lof van augustus geworden. Hij schreef in de webkrant De Correspondent het artikel Ode aan het Nederlands: "Twee van de zestig aanwezigen sprak geen Nederlands. Toch moest het praatje in het Engels." Over hoe die domme Nederlanders en Vlamingen hun eigen taal verkwanselen.
Sof van augustus: Koning Willem-Alexander van Nederland
Koning Willem Alexander van Nederland heeft zich al vaker schuldig gemaakt aan het onnodige gebruik van Engels. Op staatsbezoek in Italië ging de Nederlandse koning weer eens over de schreef. Hij hield zijn traditionele tafelrede bij het afsluitende banket in het Engels, terwijl de Italiaanse president, zijn collega-staatshoofd, zoals te doen gebruikelijk zijn eigen taal bezigde. In diplomatieke kringen buiten Nederland wordt dat als onbeschoft gezien of hoe een staatshoofd zijn eigen taal in de kou zet.

In juni en juli zijn geen MaandSof- en -Lofverkiezingen gehouden.
Lof van mei: BON
Beter Onderwijs Nederland (BON) dreigt de overheid voor de rechter te slepen omdat te veel opleidingen in het hoger onderwijs in strijd met de wet overstappen op Engels als voertaal. De gang naar de rechter blijft uit als het nieuwe kabinet in het regeerakkoord opneemt strenger op te treden tegen hogescholen en universiteiten. Het e-@dres van BON is: info@beteronderwijsnederland.nl.
Sof van mei: Annemarie Penn-te Strake
Tom Dumoulin heeft als eerste Nederlander de Ronde van Italië gewonnen. Hulde en dat wilden ze hem in Maastricht ook laten weten. Op het journaal van 18.00 u op 31 mei was een plein te zien in Maastricht waar de voorbereidingen werden getroffen met burgemeester Annemarie Penn-te Strake. Ze geeft aan Dumoulin te willen verwelkomen in het Engels (er hangt een groot spandoek in het Engels) en het Maastrichts. Niet in het Nederlands? vraagt de verslaggever. Dat vindt Penn niet zo belangrijk . Stuur Penn een bericht met wat je daarvan vindt.
In juni en juli zijn er geen stemrondes geweest voor de MaandLof en -Sof.
Lof van april: Hilde Crevits
De Vlaamse van onderwijs Hilde Crevits is er voorstander van het Nederlands als onderwijs- en wetenschappelijke taal te beschermen en te versterken. Zij wenst niet dat het academisch en hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen verengelst, zoals in Nederland is gebeurd. Je kunt haar bereiken op: http://www.hildecrevits.be/nl/hebt-u-een-vraag-een-opmerking-een-suggestie
Sof van april: instituut Clingendael
Dit Nederlandse instituut dat gefinancierd wordt door de Nederlandse ministeries van buitenlandse zaken en van defensie organiseerde een bijeenkomst over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Alle informatie daarover was in het Engels. Ook de webstek van dit overheidinstituut is nagenoeg geheel in het Engels. Je kunt een koppeling aanklikken 'to show Dutch content'. Clingendael kun je bereiken via een algemeen @dres Vraag ze daar in Den Haag eens waarom die webstek vrijwel geheel in het Engels is.
Sof van maart: Gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft zijn webstek vernieuwd. Dat kan kennelijk niet zonder heel wat overbodig Engels. De aangever schrijft: "Bekijk en huiver: de nieuwe webstek van de Gemeente Rotterdam -> https://www.rotterdam.nl/nieuws/nieuwe-website-rotterdam/". Het klachtenformulier vind je hier: https://concern.ir.rotterdam.nl/pkr-formulier/internet/type/anders/formulier?2.
Lof van maart: Erik D'hamers
Erik D'hamers is kernlid van Vlinks. Hij vraagt zich in een opiniestuk in Knack af of meer Engels in het hoger onderwijs wel zo'n goed idee is. "Talenkennis is goed, maar het Nederlands mag daardoor niet in de verdrukking komen." Erik D'hamers kun je bereiken via een contactformulier van Vlinks.
Sof van februari: NPO Radio 2
NPO Radio 2 is een toffe zender met toffe jongens en toffe meisjes die het nodig vindt om veel van zijn programma's Engelse titels te geven. Elke werkdag is er Wout2day (let op dat geinige tweetje) en een paar uur later RoodShow Late Night. Verder hebben we op zondag Thank god it's sunday, heet Wout2day op vrijdag Vinyl Friday en hebben we, onder meer nog, Soul Night met One'sy (?), One Night Stenders en Licence to chill (ook geinig). Een toffe zender, niet waar? Het algemene @dres is: info@radio2.nl. Vertel ze eens hoe geinig je hun vondsten vindt.
Lof van februari: Anastasia Hacoplan
Anastasia Hacoplan geeft Engelse les op de basisschool en schrijft in Trouw een artikel onder de kop: 'Shit, wat spreken we in Nederland toch goed Engels'. De aangever schrijft: "Ze stelt aan de kaak dat veel jongeren het normaal vinden om allerlei Engelstalige scheldwoorden te gebruiken en te lezen en horen. Twee citaten: 'Leerlingen voelen niet aan dat de scheldwoorden die ze dagelijks horen, in het Engels onbeschaamd zijn.' en: 'In mijn lessen leg ik regelmatig uit dat we in de V.S overdag geen scheldwoorden op de televisie of radio horen.'" Ik heb geen @dres of andere gegevens van Anastasia. Je kunt het proberen via de redactie van Trouw.
De sof van januari: Rode Kruis
Als je bij het Rode Kruis aanmeldt voor een webinar, een bijeenkomst die je via internet kunt volgen, dan krijg je het volgende berichtje: "Dear ....., Thank you for registering for 'Rode Kruis CollecteWeb februari 2017'. Training CollecteWeb Rode Kruis. Please send your questions, comments and feedback to: info@stb.nl." Een medewerker van het Rode Kruis meldt een meeschrijfster dat ze daar ook niks aan kan doen: "Helaas koppelt de software, waarmee de link voor het bekijken van het webinar wordt aangemaakt, standaard Engelse tekst hieraan." Dat is onzin, natuurlijk. Je kunt het Rode Kruis via een klachtenformulier de oplossing aanreiken.
Lof van januari: Johan Oosterman
Johan Oosterman spreekt schande van het nieuwe systeem van de bibliotheek van de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Dat is in het Engels. Hij vindt dat dat principieel Nederlands zou moeten zijn: http://www.neerlandistiek.nl/2017/01/engels-in-de-ivoren-toren/. Vertel Oosterman wat je daar van vindt.


DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2016
Rutte II krijgt Sofprijs, de Lofprijs
gaat naar mycologencommissie
30 januari 2017 - Rutte IIHet kabinet Rutte II krijgt de Sofprijs der Nederlandse taal 2016. Directe aanleiding voor de Sofnominatie van Rutte II was de webstek die werd ingericht ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap http://europebypeople.nl/ met de "the official cultural programme for the Netherlands Presidency of the European Union 2016". Hier en daar vind je nog wat verdwaald Nederlands maar verder is die stek vrijwel geheel in het Engels.
Een woordvoerster van Rutte stelde dat die stek in weerwil van de betiteling geen product was van de Nederlandse regering. De stichting stelt dat dat niets aan de toekenning verandert, aangezien twee andere, zwaardere feiten de doorslag hebben gegeven om het kabinet Rutte II de Sofprijs te geven.
Zo vierde staatssecretaris Sander Dekker (VVD) in 2016 zijn persoonlijke 'triomf' met het binnenhalen van een wetswijziging die de verregaande vertweetaliging van het basisonderwijs mogelijk maakt. Daarnaast heeft minister Lodewijk Asscher (PvdA), de man van het nieuwe patriottisme, een wet door het parlement gejast, waarin buitenschoolse opvang tot maximaal de helft van de tijd in het Engels (officieel in een tweede taal) kan worden afgewerkt.
Rutte II is een kabinet dat het Nederlands op diverse fronten in de kou heeft gezet. Ook de Vlaamse politici Gwendolyn Rutten, voorzitster van de Vlaamse liberale partij, en EU-adept Guy Verhofstadt behoorden tot de kandidaten.

Lof

De Lofprijs der Nederlandse taal 2016 gaat naar de Nederlands-Vlaamse commissie van mycologen. Die commissie heeft voor 500 paddenstoelen die de laatste jaren voor het eerst in Nederland en Vlaanderen zijn aangetroffen Nederlandse namen bedacht. Het bijzondere is dat deze commissie geen talige achtergrond heeft, maar als specialisten in hun vakgebied de Nederlandse taal hebben verrijkt, een getuigenis van de levenskracht van de Nederlandse (wetenschappelijke) terminologie, het meest dynamische deel van elke taal. De Nederlands-Vlaamse paddenstoeldeskundigen versloegen onder meer een drietal Vlaamse hoogleraren, waaronder Bruno de Wever, die pleitten voor het behoud van het Nederlands aan de Vlaamse universiteiten.
Sof van december: Ketnet
Het kinderkanaal van de Vlaamse omroep VRT, Ketnet, is Sof van de maand december geworden. Ketnet laat elk jaar kinderen het woord van het jaar kiezen. Daar zit heel weinig Nederlands bij zoals webredacteur Bart Dobbelaere van De Standaard aangaf in een radiopraatje: "Laat ik maar meteen iets spannends vertellen. Ook Ketnet is dit jaar weer op zoek naar het woord van het jaar. Zal ik u even de vijf kandidaten voorlezen die de kinderen, ik bedoel de kids, moeten kiezen uit de shortlist? Bottleflip, prank, nice, dab en bestie. U spreekt uw talen dus u hebt meteen door dat de eerste drie woorden gewoon Engels zijn. Dab is hiphop-Engels en bestie - je beste vriend of vriendin - is gewoon verengelst Nederlands. U voelt dat ik een punt wil maken. Maar ik stel het liever nog even uit. Ik neem u even mee naar de voorbije jaren want toen kozen de boys en girls van Ketnet tot woord van het jaar Oh My God, en You Only Live Once en kingsize."; Ketnet is onderdeel van de VRT. Ik kan daar geen @dres vinden of een andere manier om Ketnet te benaderen (anders dan per papieren brief). Contactformulier bij VRT: https://www.vrt.be/nl/contact/contactformulier/.
Lof van december: A.F.Th. van der Heijden
Van der Heijden schreef dit jaar het Groot Dictee der Nederlandse taal. In de tekst die hij daarvoor maakte hekelde hij de verengelsing van het Nederlands. We gaan er hier maar even van uit dat de schrijver wat dat betreft geen fictie heeft geschreven. Ik heb geen elektronisch @dres van AFTh, alleen een algemeen van zijn uitgeverij: info@debezigebij.nl.
Lof van november: Bruno de Wever, Gita Deneckere & Antoon Vrints
Dit drietal hoogleraren schreef een artikel in De Standaard met als titel: "Verengelsing maakt onderwijs slechter". Het artikel bleek al eerder te zijn geschreven en is te lezen op de stek van de universiteit van Gent. Geef ze jouw bijval: gita.deneckere@ugent.be, bruno.dewever@ugent.be, en antoon.vrints@ugent.be.
Sof van november: Hema
Deze winkelketen is een recidivist. De aangeefster klaagde over de nauwelijks leesbare productomschrijving in het Nederlands op de artikelen van deze oer-Hollandse neringdoende. Als reactie schrijft Hiltje Breitsma van de consumentenservice: "Beste mevrouw, Hema is een internationaal bedrijf met vestigingen binnen heel Europa. Zoals u begrijpt zullen inwoners van bijvoorbeeld Spanje het niet erg prettig vinden enkel Nederlands op hun producten terug te zien. Vandaar dat Hema er voor kiest om steeds vaker ook de Engelse benaming van een product te benoemen zodat ook zij begrijpen wat er staat. Wij hopen dat u door onze uitleg, begrip heeft gekregen voor onze keuze." Nee Hiltje, dat hebben we niet. Het is een volslagen bespottelijk 'argument'. Je mag Hiltje melden wat je van haar wanredenering vindt. Je kunt ook kwetteren met de Hema-directeur Tjeerd Jegen: @tjeerdjegen.
Lof van oktober: Raad van Nederlandse taal en letteren
Raad voor de Nederlandse taal en letteren pleit voor een sterke positie van het Nederlands in wetenschap en hoger onderwijs. Om die te kunnen garanderen, roept de Raad alle betrokkenen op om een weldoordacht talenbeleid te voeren waarin het Nederlands een sterke rol blijft vervullen. Op dit moment is een maatschappelijk debat gaande over de ver doorgeslagen verengelsing van wetenschap en hoger onderwijs. De Raad adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. Je mag best aanmerkingen op hun verhaal hebben of het idee ondersteunen .

Sof van oktober: AsiaArabia Leasure Developments
De aangever schrijft: "Het 'Aziatisch-Arabische' themapark dat op de locatie van Dutch Water Dreams in Zoetermeer moet komen, gaat in het voorjaar van 2017 open. ALD voert de plannen uit namens een investeerder uit Dubai die het failliete wildwaterpark overneemt. 'Zoetermeer Leisure Village', zoals de nieuwe naam luidt, gaat bestaan uit een 'Waterworld, een Beach (Wedding) Island, een Fountain Lake, een Kidz Wonderland, (Business) Lounge/Club en Beauty & Shopping Fair'." Je zou deze koene investeerders een kunnen vertellen dan we in Nederland Nederlands praten, vooralsnog.
Lof van september: Ger Groot
Ger Groot is dit jaar al Lof van de maand geweest, maar is dat nu voor een tweede keer geworden. Hij blijft zich roeren. In Trouw schreef hij onlangs een vlammend betoog tegen de verengelsing van de vaderlandse universiteiten onder de titel 'Uit lijfsbehoud versjachert de universiteit haar Nederlands'. Door terugloop van studenten proberen de Nederlandse universiteiten buitenlanders te strikken door over te schakelen op het Engels. Die instellingen opereren meer als commerciéle bedrijven dan als kennisinstituten. Je mag Ger Groot best vertellen wat je daarvan vindt.

Omdat Ger Groot als eerder MaandLof is geweest dingt nummer twee van september, verkozen door de sN-schrijfgroep, ook mee naar de Lofprijs der Nederlandse taal 2016. Dat is de Nederlands-Vlaamse commissie van mycologen die Nederlandse namen voor 500 in de Lage landen nieuwe paddenstoelen bij elkaar heeft gesprokkeld.
Sof van september: Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen presteerde het de kersverse Nobelprijswinnaar Ben Feringa, werknemer aan die universiteit, in advertenties in Nederlandse kranten in het Engels te feliciteren. Zo blijkt maar weer dat je tegenwoordig voor wijsheid niet bij de RUG moet zijn. Schrijf die universiteit wat je van deze foute grap vindt.
Lof van augustus: Martin Sommer
Politiek redacteur van de Volkskrant Martin Sommer werd door diverse schrijfgroepleden aangedragen als Lof-kandidaat. Hij schreef in zijn krant een pleidooi voor de terugkeer naar het Nederlands aan de universiteiten. Daar wordt nu al meer dan 60% van alle colleges in het Engels gegeven. Hij vindt die verengelsing dom. Stuur hem een berichtje over wat je daarvan vindt. Ik heb alleen het algemene @dres van de redactie: redactie@volkskrant.nl.
Sof van augustus: Willem Drees
Deze naamgenoot van een beroemde Nederlander is de tegenhanger van Martin Sommer (zie hierboven). Drees schreef een reactie in de Volkskrant waarin hij het gebruik van het Engels verdedigt. Willem B. Drees is hoogleraar filosofie van de humanities en decaan van de Tilburg School of Humanities en vindt Engels in de humanities (geesteswetenschappen) zo gek nog niet: http://www.volkskrant.nl/opinie/engels-in-de-humanities-is-helemaal-niet-zo-gek~a4362488/." Schrijf Drees hoe je daar over denkt.
Lof van juli: Lotte Jensen
Lotte Jensen Jensen is Deense en hoofddocente Nederlands aan de Radboud-universiteit. Ze ijvert daar en elders voor het behoud van het Nederlands als voertaal aan de universiteit. "Het Nederlands mag niet verdwijnen.." Laat Lotte Jensen weten wat je daar van vindt.
Sof van juli: ING
ING presenteert zich een filmpje op YouTube waar het Nederlands alleen nog gebruikt wordt als leverancier van voeg- en bijwoorden. Er wordt op "360? Agile werken bij ING (NL)" geschermd met squads en tribes (stammen) om, onder veel meer, user experience te verwerken. Je kunt via een contactformulier de ING weten wat je daarvan vindt. Het is de moeite waard die stek te bekijken. Die sterft van het Engels en over je koekieinstellingen wordt je louter in het Engels 'aangesproken'.
Lof van juni: Frank Bosch
Internist Frank Bosch bepleit in de Volkskrant op te houden met Engels in Europa nu de Britten de EU gaan verlaten. Bosch, hij is voorzitter van de Nederlandse Internistenvereniging, wil je vast graag horen.
Nederlandse Onderwijsraad
De Nederlandse onderwijsraad vindt de huidige overdosis aan Engels in het Nederlandse onderwijs nog niet vergaand genoeg en pleit voor nog meer, wat eufemistisch heet, internationalisering van het onderwijs. Je kunt die Onraad vertellen wat je daar van vindt.
Lof van mei: universiteit van Nederland
De Universiteit van Nederland is een webinitiatief om gratis hoorcolleges aan te bieden. Erg leerzaam en interessant en ook nog in het Nederlands. Elke dag een nieuw college van de beste Nederlandse hoogleraren. Een lofwaardig initiatief.
Sof van mei: Utrecht
De gemeente Utrecht gaat asielzoekers vanaf dag 1 binden aan de stad en integratielessen geven. Waarvoor hulde. Minder hulde verdient de manier waarop. Utrecht integreert de asielzoekers onder meer door ze een achtweekse cursus Engels te geven. Die gemeente heeft zich al vaker belachelijk gemaakt. Wie in Utrecht daarvoor verantwoordelijk is, is sN niet bekend, maar je kunt de burgemeester (Jan van Zanen) een bericht sturen via een contactformulier
Sof van april: Nederlandse regering
http://europebypeople.nl/ is een Nederlandse webstek met "the official cultural programme for the Netherlands Presidency of the European Union 2016". Hier en daar vind je nog wat verdwaald Nederlands maar verder is die stek vrijwel uitsluitend in het Engels. Vraag de uitvoerders eens of het Nederlandse van het culturele programma is weggewaaid door een gure wind uit Den Haag.
Lof van april: Gerard Cox
Zanger/dichter Jan Rot kreeg de Annie M.G.Schmidtprijs uit handen van Gerard Cox, die daarbij een pleidooi hield voor zingen in het Nederlands. Radio en tv in Nederland ruimen nauwelijks plaats meer in voor Nederlandse kleinkunst. Hij hekelde ook de term singer/songwriter die tegenwoordig gemeengoed is. Zanger/dichter of dichter/zanger kennen wel al sedert Koos Speenhoff, zo'n 100 jaar geleden. Daar mag Cox best een schouderklopje voor krijgen
Sof van maart: Guy Verhofstadt
Europarlementariër Verhofstadt (gewezen Belgisch eerste minister, VLD) partijgenoot van Gwendolyn Rutten, uit zich in EU-kringen nog alleen in het Engels. Dat mag, maar het betekent wel dat het Nederlands weer een graad dieper zakt op de Eurobarometer... Al de tussenkomsten van hem in het EP, die te horen zijn over de radio, zijn uitsluitend in het Engels. Vraag eens aan Verhofstadt of hij een hekel heeft aan het Nederlands.
Lof van maart Ton Elias
Ton Elias (VVD) maakt zich in de Tweede Kamer regelmatig sterk voor het Nederlands. Toen hij zich onlangs kandidaat stelde voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer, kondigde hij in zijn sollicitatiebrief een breuk aan met de gewoonte om 'beleidskoeterwaals, reeksen afkortingen en onnodige Engelse termen te gebruiken', aldus Trouw van 16 maart. Steek 'm een hart onder de riem in een Nederlandsvijandige Kamer (lijkt het soms wel).
Lof van februari: Ger Groot
Ger Groot, commentator in het Nederlandse dagblad Trouw, is al eerder voorgesteld. Nu kwamen diverse schrijfgroepersters met hem aandragen vanwege zijn jongste bijdrage aan de strijd tegen de verengelsing van het Nederlandse onderwijs. Hij noemt Engelstalig onderwijs een vloek: Lees zijn verhaal en stuur hem een bericht, al was het maar om te laten weten dat hij niet de enige is die zich over het stompzinnige gedrag van universiteiten en parlement in Nederland druk maakt.
Sof van februari: Gwendolyn Rutten
Gwendolyn Rutten is voorzitter van de Open Vld. Ze pleit er in Knack voor dat er op de Vlaamse basisscholen Engels in de leerplanning wordt opgenomen. "Studenten die afstuderen hebben vreemde talen niet goed genoeg onder de knie", beweert Rutten en stelt vervolgens voor de taal die het minst moeite heeft zich in alle porien van de samenleving te nestelen op de basisschool te gaan geven. Dom mens. Probeer haar wat verstand aan te praten (al zal dat moeilijk zijn).
Sof van januari: you-antwerp
Het blad 'Your premium store' werd in Antwerpen bij de premetro uitgedeeld. Dat is helemaal in het Engels gesteld en vermeldt op zijn voorlaatste bladzijde alle zaken die hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Dat zijn er 34. Eigenlijk zouden die allemaal een bericht moeten krijgen met de vermelding: geen Nederlands geen centen. Laat het blad weten wat je van hun taaluitglijer vindt. Je kunt ook bellen: (00 32) 3 3377110.
Lof van januari: Ewout van der Knaap
Ewout van der Knaap van de universiteit van Utrecht heeft in de Volkskrant van 26 januari gepleit voor een extra verplichte vreemde taal naast het Engels. Dat is misschien een effectieve correctie op de anglowaan in het Nederlandse onderwijs (en politiek).

DE S/LOF's VAN DE MAAND IN 2015
Lof van december: Vier neerlandici
Het is hoog tijd voor een nieuwe methode die het vak Nederlands minder saai maakt, schrijven vier hoogleraren neerlandistiek: Yra van Dijk (Universiteit Leiden), Marc van Oostendorp (Meertens Instituut),Thomas Vaessens (Universiteit van Amsterdam) en Arie Verhagen (Universiteit Leiden). Ze schreven in NRC Handelsblad onder meer: "Het voortgezet onderwijs zou leerlingen kennis moeten aanreiken over taal en de rol daarvan in de samenleving. Ze moeten leren analyseren welke voorstelling van de wereld in literaire teksten, maar ook in andere media wordt opgebouwd. Wat zijn de effecten van verschillende manieren van representeren, bijvoorbeeld in beschrijvingen van mensen uit andere culturen? Hoe worden lezers daardoor gemanipuleerd? " Het viertal is elektronisch te bereiken via Marc van Oostendorp.
Sof van december: Nationale Politie (Nl)
De Nederlandse Politie-organisatie maakt erg gretig gebruik van veel onnodig Engels. In het inrichtingsplan heeft het korps Engels klinkende benamingen gebruikt voor de afdelingen, teams en functies. Voorbeelden zijn directie human resource management ipv personeelszaken, real time intelligence center ipv meldkamer, senior intelligence ipv informatiecoördinator, outlaw motorgangs ipv i% motorclubs , afdeling business intelligence competence center enz. De korpschef is Gerard Bouman (nog tot 1 april). Ik heb geen @dres van hem gevonden. Je kunt hem wel bestoken via twitter: twitter.com/politie
Sof van november: Rijksmuseum Amsterdam
Het Rijksmuseum in Amsterdam verengelst. Het begon met de naam: Rijks Museum is het nu, met spatie, noem het stiekem Engels. Alsof men van dat 'Rijks' af wilde: dat snappen ze in het buitenland niet. Toen was er die tentoonstelling, Late Rembrandt, zonder het lidwoord 'de', want dat snappen ze in het buitenland niet: weer stiekem Engels. Nu is er de tentoonstelling 'Azië -- Amsterdam'. Geen stiekem Engels in de naam, maar de catalogus heet 'Asia -- Amsterdam', en is alleen in het Engels. Bij deze kandidaat voor de MaandSof. De baas van die club is Wim Pijbes. Ik heb van hem geen eigen @dres, alleen info@rijksmuseum.nl.
Lof van november: Boekhandel Waanders in Zwolle
Boekhandel Waanders heeft nu eens niet voor het mallotige Meet&Greet gekozen voor een ontmoeting met een schrijver, maar Ontmoet&Groet. Misschien geen wereldprestatie, maar toch alleszins het prijzen waard. Me dunkt en laat het hem/haar weten.
Lof van oktober: Dirk van de Wiel
De tekenaar Dirk van de Wiel is de lof van oktober geworden vanwege zijn aansprekende strip in de Morgen over Engelse wartaal in bedrijf. Ik heb geen @dres van de tekenaar kunnen achterhalen. Op twitter heeft hij als profielnaam @9tot5.
Sof van oktober: TU Delft
De Delftse TU organiseert bijspijkercursussen voor middelbare scholieren die plannen hebben aan die instelling te gaan studeren. Die worden in het Engels gegeven: Mooc Pre-University Calculus (analyse). De voorzitter van het College van Bestuur is meneer Van den Berg. Trek hem eens aan zijn ongetwijfeld dure vestje.
Sof van september: Simone Kukenheim
De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (D66) trekt € 2 miljoen uit voor het bevorderen van tweetalig basisonderwijs in Amsterdam. Je kunt de D66-ster een bericht sturen via de formulierpagina van de gemeente.
Lof van september: collectief Amsterdam uitgebrand
Collectief Amsterdam uitgebrand hield het Museumplein in Amsterdam een uitvaartbijeenkomst gehouden voor 'I amsterdam' (Aj Emsterdem). Het collectief is vooral tegen de verwording van Neerlands hoofdstad tot pretpark, maar het zou toch mooi meegenomen zijn als dat stompzinnige logo/beeldmerk van die vermarkting door dit initiatief het loodje zou leggen. Het collectief (brand is het Engelse woord voor merk, brent dus) heeft een eigen Facebookpagina.
Sof van augustus: Lodewijk Asscher
Lodewijk Asscher (PvdA) is minister van sociale zaken in Nl. Hij wil dat het op korte termijn mogelijk wordt om meertalige buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar krijgen dan buiten schooltijd opvang aangeboden in het Engels, Frans of Duits tot 50%. Dat heeft hij aan de Tweede Kamer geschreven. Het lijkt er op alsof het huidige kabinet staat te trappelen om van het Nederlands af te komen. Asscher gebruikt geen argumenten voor zijn opmerkelijke besluit. De minister is alleen elektronisch te bereiken via een algemeen klachtenformulier. Laat hem weten wat je van zijn plannetjes vindt.
Lof van augustus: Marietje van Winter
In NRC Handelsblad van 23 augustus 2015 staat een mooi artikel over de vrouwelijke wetenschapper Marietje van Winter die nog steeds niet van ophouden weet. "En mag het nu weer over haar werk gaan? Van Winter wil als ze 90 wordt een bundel uitbrengen van artikelen die ze tussen haar 80ste en 90ste heeft gepubliceerd, nu al 24. Over Voeding en over Utrechtse topografie, adel en ridderschap. Ze vertaalt ze in het Nederlands, want, zegt ze: Het ergert me zéér dat alles tegenwoordig in het Engels moet. Het is altijd halfbakken Engels en het is een verwoesting van de moedertaal als wetenschapstaal. Die heeft altijd nieuwe groepen in de samenleving kansen gegeven. Dat wordt nu teruggedraaid."
Lof van juli: Jaap de Berg
Jaap de Berg verzorgt, al jaren, een taalrubriek in Trouw. In antwoord op een vraag van een lezer over onnodig, onvertaald Engels schrijft De Berg (in de aflevering van zijn rubriek van 30 juni jl.) onder meer: "Trouw doet in dit opzicht zijn best, althans meer dan eens. Zo kregen de lezers gisteren bij de uitdrukking 'Grieks default' meteen een weergave in 'normaal Nederlands' aangeboden: 'Griekenland pleegt wanprestatie'." Jaap de Berg is, hopelijk, te bereiken via zijn @dres.
Sof van juli: Schiphol
De nationale luchthaven van Nederland Schiphol is bezig de laatste restjes Nederlands in de bewegwijzering weg te poetsen. Sinds 3 juni is daar de centrale veiligheidscontrole voor Non-Schengen bestemmingen in gebruiken genomen. Dat vereist allerlei aanpassingen waar het Nederlands het slachtoffer van is geworden. De landstaal is op de nationale luchthaven volledig van de borden gepoetst. Zet Schiphol te kakken met zijn stupide taalbeleid.
Lof van juni: Ad Verbrugge/Taalmanifest
Ad Verbrugge hield in NRC Handelsblad van 20 juni een pleidooi voor het herstel van het Nederlands als voertaal aan de Nederlandse universiteiten. Dat pleidooi werd een week later gevolgd door een Taalmanifest. Daarin wordt, onder meer, de regering opgeroepen de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs te handhaven (in de zin dat die clausule wordt uitgevoerd). Ad Verbrugge is bereikbaar via BON (Beter Onderwijs Nederland).
Sof van juni (onder voorbehoud): Jet Bussemaker
Jet Bussemaker, de Nederlandse minister van onderwijs en cultuur, was vorig jaar in China op studiereis en krijgt daar een goed Nederlands sprekende Chinese als tolk. Zij uit na het overleg haar verbazing (niet haar bewondering) voor de belangstelling voor zo'n kleine taal en zegt dat Engels toch veel nuttiger is. De perfect Nederlands sprekende Chinese durfde toen niets meer te zeggen over de rijke cultuur van de Lage Landen. Op het web zegt ze dat we meer trots (sic) moeten zijn op Nederland. Die gebeurtenis zou zich in Sjanghai hebben afgespeeld, maar volgens de woordvoerder van de minister is ze daar nooit geweest. Dit wordt utigezocht.
Lof van mei: Filip DeVos
Filip Devos, is hoogleraar en hoofdredacteur van het tijdschrift Over taal. Hij heeft een petitie ingediend om de aandacht van het Vlaamse Parlement en de academische overheden te vestigen op de matige steun die wetenschapspopularisering krijgt. Hij citeert in zijn oproep (pdf-bestand), die ook in De Standaard is afgedrukt, oud-hoogleraar Cor van Bree die zich sterk maakt voor het Nederlands als wetenschapstaal. Je mag DeVos je mening geven via petities24.com (contact met de auteur van de petitie): http://www.petities24.com/wetenschapspopularisering)

Sof van mei: Luc Soete
De rector van de Maastrichtse universiteit is eerder Sof-kandidaat geweest en met recht natuurlijk, want daar in het zuidelijkste puntje van Nederland voelen ze zich zo provinciaal dat ze het Nederlands vrijwel overboord hebben gezet. In De Standaard van 8 mei beweert Luc Soete dat de universiteiten van Leuven, Gent en Antwerpen internationaal hoger zouden scoren als ze niet door de taalwetten gehinderd zouden worden en nog Nederlands moeten gebruiken in plaats van het 'zegenrijke' Engels. Hoe hoog scoort Maastricht University met al zijn Engels, meneer Soete? Je kunt hem de waarheid zeggen via zijn secretaresse.
Sof van april: Eberhard van der Laan
De Amsterdamse burgemeester sprak Engels tegen de studenten die het Maagdenhuis hadden bezet en verweerde zich met het argument dat er ook mensen bij waren die geen Nederlands spreken. Vertel hem dat dat een verkeerd signaal is aan de buitenlanders in Amsterdam.
Lof van april: Daniel Rovers
Daniel Rovers schrijft in dagblad Trouw van 18 april een genuanceerd stuk. "Universiteiten schakelen over, beursgenoteerde bedrijven leggen het op: Engels wordt de norm. Maar is daar wel over nagedacht? En ben je een provinciaal als je Nederlands wilt blijven spreken en schrijven?" Titel van zijn beschouwing: 'Typically Nederlands. Ik zou zeggen: val hem bij.
Sof van maart: Rik Torfs en de Fietsersbond
Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit Leuven (B) moet zich ambtshalve uitspreken over de problemen waarmee een universiteit te maken krijgt, dus ook over de problemen die de universiteiten zichzelf op de hals gehaald hebben door op de Engelse toer te gaan. Medewerkers van de KUL moesten een Engelse taaltest doen. 10% bleek niet geslaagd. Rector Torfs wijst dan niet naar de universiteit met haar kostbare en ondoelmatige verengelsingsbeleid, maar naar de volksvertegenwoordigers die eisen dat dat beleid in de praktijk goed wordt uitgevoerd. Regelneven zijn het, die volksvertegenwoordigers, lijdend aan regulitis. Maak onze rector duidelijk dat hij de weg kwijt is.
De, uitzonderlijke, tweede Sof van de maand is de (Nederlandse) Fietsersbord. De Fietsersbond biedt ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan 40 geweldige casual shirts aan voor de fietsliefhebber, met spreuken als 'When life gets complicaties I ride', 'Deze hulk fietst' en 'Work hard, pedal harder'. De bond vindt dat we 'nu eenmaal' in een steeds internationaler (lees Engelstalige) wereld leven, maar dat 'als er goed Nederlands alternatief is de Fietsersbond daarvoor kiest'. Maak directeur Hugo van der Steenhoven duidelijk dat dat de omgekeerde wereld is.
Lof van maart: Diederik Kuipers en Maaike Boot
Diederik Kuipers is student Technische Bestuurskunde, Maaike Boot is fractieleider van studentenraadspartij Lijst Beta. Kuipers stelt dat als de TU Delft zich zo blijft richten op Engelstalig onderwijs, Nederland straks geen goede ingenieur meer over heeft. Hij organiseerde een debat over de kwestie. Kuipers sluit zich aan bij het idee van VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg om lessen Nederlands verplicht te stellen voor buitenlandse studenten. Kuipers en Boot gaven een vraaggesprek aan het AD over het Engels op de TU Delft. Het @dres van Maaike Boot is: maaike@lijstbeta.nl. Van Diederik Kuipers kon ik niks vinden, maar hij is gelieerd met Lijst Beta.
Lof van februari: Maria Punch (BNR)
Maria Punch, medewerkster van de Nederlandse nieuwsradio BNR, haalt in een bijdrage uit naar de in Nederland heersende anglomanie. Je mag haar feliciteren via het redactie@dres.
Sof van februari: Sociolinguistic circle
Vlaamse en Nederlandse taalkundige organiseren een bijeenkomst over het Nederlands, waar ze met elkaar voornamelijk Engels praten. Je kunt je ideeëen daarover kwijt op sociolinguisticscircle@gmail.com.
Lof van januari: Geert Bourgeois
Vlaams minister-president Geert Bourgeois (NV-A) heeft zich in het radioprogramma Hautekiet verontschuldigd voor het onbegrijpbare taalgebruik in het regeerakkoord. "Als ik het regeerakkoord lees, dan zie ik dat het inderdaad vol staat met kromtaal of vertaald Frans, dus dat is absoluut geen pluim voor ons." Al vaker heeft Bourgeois bewezen een warme plek voor het Nederlands in zijn hart te hebben. Hij is te bereiken via een contactformulier.
Sof van januari: Proximus
Proximus, de nieuwe naam voor Belgacom, is een autonoom overheidsbedrijf en de traditionele telecomaanbieder in Belgie. Proximus bedient miljoenen klanten in Belgie. Met de naamswijziging lijkt ook het taalgebruik te zijn aangepast in de richting van volstrekt onnodig Engels. Het resultaat is eens te meer talige rommel. Ook Proximus werkt met een contactformulier.
Amsterdamse universiteitsdocenten winnen de Lofprijs 2014,
de Sofprijs Jan Paternotte & Werner Toonk
AmsterdamVier medewerkers van de faculteit geesteswetenschappen in Amsterdam hebben de Lofprijs der Nederlandse Taal 2014 gewonnen. Het viertal - Lucinda Dirven, Emilie van Opstall, Mieke Koenen en Piet Gerbrandy - kregen de prijs voor hun pleidooi het Nederlands een belangrijke plaats te laten behouden aan de faculteit van geesteswetenschappen. Ze schreven vorig jaar in een manifest dat het verdwijnen van het Nederlands als onderwijstaal een funeste ontwikkeling zou zijn voor het onderwijs, maar ook voor de Nederlandse taal en cultuur. Hun pleidooi heeft binnen de faculteit geleid tot een discussie over de taal van de faculteit. Eigenlijk is het pleidooi van het viertal enigszins merkwaardig, aangezien volgens de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs het Nederlands de voertaal is in het tertiair onderwijs in Nederland, een regel die in Nederland door universiteiten met voeten wordt getreden. Opeenvolgende Nederlandse regeringen hebben zich daar steeds blind voor gehouden. Die taalclausule is in die wet opgenomen mede door toedoen van D66-er Aad Nuis.

Jan PaternotteEen van de winnaars van de Sofprijs der Nederlandse taal 2014, Jan Paternotte, speelde vorig jaar al een grote rol bij de uitverkiezing van het college van b&w van Amsterdam tot Lof van 2013. Het college dat destijds Amsterdam bestierde had een voorstel van de D66-er afgewezen, waarin hij verzocht om het Amsterdamse basisonderwijs tweetalig te maken. Als argument voerde Paternotte destijds aan dat goede kennis van het Engels de toekomstige internationale, lees Engelstalige, carrièrekansen van de basisschoolleerlingen zou bevorderen. Het toenmalige college vond de leerachterstand van veel Amsterdamse basisschoolleerlingen een veel groter probleem dan de toekomstige internationale carrièrekansen van een paar basisschoolleerlingen. Inmiddels zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en D66 van Paternotte was de grote winnaar. Werner ToonkSamen met Werner Toonk diende hij hetzelfde voorstel weer in bij het nieuwe gemeentebestuur, waar zowel D66 als de VVD zitting in hebben genomen. De stichting Nederlands vindt het voorstel van het liberale duo slecht: slecht voor het basisonderwijs en slecht voor het Nederlands. Op basis van een flinterdun argument, de toekomstige internationale carrièrekansen van een paar basisschoolleerlingen, zijn Paternotte en Toonk bereid een gevaarlijk experiment op touw te zetten. Bewijs dat de internationale loopbaankansen gefnuikt worden door een slechte kennis van het Engels heeft Paternotte niet. Het nieuwe Amsterdamse gemeentebestuur beweert dat tweetalig onderwijs niet slecht voor het Nederlands is, maar noemt geen onderzoek waaruit dat zou zijn gebleken. De stichting Nederlands ziet tweetalig onderwijs op de basisschool als een zeer forse stap in de richting van de verdringing van het Nederlands door het Engels. Een simpele rekensom leert dat meer Engels, minder Nederlands betekent.
Zie ook de fotoreportage van de uitreiking op 13 mei in Akhnaton te Amsterdam.